Welcome to KIRIBATI - Ministry of Education

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Latest Updates from Ministry

Education Statistics


Important MOE Dates 2021

SCHOOL TERM REVISED DATES:

TERM 1:

 • Feb 15th - May 14th (1 week break)

 • Term Break (17 - 21st May)

 • Covid19 Break Extension (24 - 29th May)

TERM 2:

 • 2nd June - 3rd Sept (PRI/JSS/PRE)

 • 2nd June - 27th Aug (SSS)

 • Term Break - (6 -10th Sept) (PRE/PRi/JSS)

 • Term Break - (30Aug - 3rd Sept) (SSS)

TERM 3:

 • PRE/PRI/JSS : 13th Sept - 3rd Dec

 • SSS: 6th Sept - 3rd Dec

====================

EXAMS DATES:

 • PILNA: 23 - 24 November

 • KCBE: 22 - 25 November

 • KNC: 22Nov - 01 Dec

 • KSSC: 22Nov - 01 Dec


Applications to Study at FNU Semester 1 2022

For those who are interested to study at FNU in 2022 ... Check the phamplet here with details of programmes available and application dates.

3x20_CMNHS_Undgrad Advert.pdf

NATIONAL EXAMINATION TIMETABLES for 2021

Summary 2020 Education Statistics

National Exam Timetable for 2021

Lockdown School e-Resources

Nakoia ataein te reirei ao riki kaaro ao taan tararuaia ataei, E kukurei n taekinna te Botaki n Reirei bwa a tauraoi ni kona n copied kee n downloaded aia bwai n reirei ataei n aron te kanoa n reirei ibukin Monday ao Tueday, te syllabus, Teacher guides ao bwaai n wareware ke readings tabeua ibukiia ataei ,man Year 1 nakon Year 13, kee class 1 nakon Form 7. (Primary level, JSS level ao Senior Secondary level). Curriculum resources aikai a bon boboto moa i aon te Numeracy ao Literacy i bukiia Year 1 nakon 6. Year 7 nakon Year 9, a kantaningaki bwa ana karaoa te Literacy, numeracy, Science ao te Social Science. Ibukiia Form 4, 5, 6 and 7 ana bon bane n karaoi n kabane subjects.

Aio kawaina ae ko kona download, ko click te link ae e oti inano ao koa rinea naba te level ao bwaai n reirei ake ko kona download

Ngkana iai am kangaanga n toma nakon te link ao reitaki ma te Free call ae 198 ao te email aei admin@moe.gov.ki ibukin buokam.

E na teimatoa n katabwanina kanoan ana kete aio MOE ngkai ae e tabe n katabwaninaki mwakurian te kanoa n reieri ibukin te Moanibong ao te Kauabong moa n te week aio, ao te lesson plan ibukin kanoan te bong teuana ma teuana iaon subjects nako, irouia ake tabeia aio.

====================================