Welcome to KIRIBATI - Ministry of Education

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Latest Updates from Ministry

Education Statistics

Important MOE Dates 2021

SCHOOL TERM DATES:

TERM 1:

  • Feb 15th - May 14th (1 week break)

TERM 2:

  • 24th May - 20th Aug (1 week break - SSS/ 2 weeks break ECCE/PRI/JSS)

TERM 3:

  • 30th Aug - 26th Nov ( SSS)

  • 6th Sept - 3rd Dec (ECCE/PRi/JSS)

====================

GoK Open Pre-service Application Form 2022


NAKOIA STUDENTS AKE A KAN APPLY GOK SCHOLARSHP IBUKIN TE RIRIKI 2022,KAMWA KAONGOAKI IKAI BWA EA UKI ANAAKIN BOOMA MAN TE BONG AE TE KAUABONG 6th JULY AO N TOKI BUTIMWAEANA NAKON TE KAABONG AE 16TH SEPTEMBER 2021.

NGKANA IAI RIKI AM KAN TITIRAKI KE KAMATATA AO WAEKOA REITAKI MA TE BOTAKI N REIREI NI MWANGANA ARE TE SCHOLARSHIP UNIT.

Phone Number 75229275/29276 EXT:216/218

---------------------------------------------------------------------------------------

The Ministry of Education is pleased to inform the public; especially eligible candidates that the GoK Open Pre-Service Scholarship Application forms for 2022 is now ready and available from 6th July to 16th September 2021. The forms can be downloaded from the Ministry website (www.moe.gov.ki) at this link OpenGoKApplication42022-form.

Applicants are reminded to ensure that all requirements stated in the form are provided and submitted with the form on or before Thursday16th September 2021.

*********************************************************************************************

Summary 2020 Education Statistics

Lockdown School e-Resources

Nakoia ataein te reirei ao riki kaaro ao taan tararuaia ataei, E kukurei n taekinna te Botaki n Reirei bwa a tauraoi ni kona n copied kee n downloaded aia bwai n reirei ataei n aron te kanoa n reirei ibukin Monday ao Tueday, te syllabus, Teacher guides ao bwaai n wareware ke readings tabeua ibukiia ataei ,man Year 1 nakon Year 13, kee class 1 nakon Form 7. (Primary level, JSS level ao Senior Secondary level). Curriculum resources aikai a bon boboto moa i aon te Numeracy ao Literacy i bukiia Year 1 nakon 6. Year 7 nakon Year 9, a kantaningaki bwa ana karaoa te Literacy, numeracy, Science ao te Social Science. Ibukiia Form 4, 5, 6 and 7 ana bon bane n karaoi n kabane subjects.

Aio kawaina ae ko kona download, ko click te link ae e oti inano ao koa rinea naba te level ao bwaai n reirei ake ko kona download

Ngkana iai am kangaanga n toma nakon te link ao reitaki ma te Free call ae 198 ao te email aei admin@moe.gov.ki ibukin buokam.

E na teimatoa n katabwanina kanoan ana kete aio MOE ngkai ae e tabe n katabwaninaki mwakurian te kanoa n reieri ibukin te Moanibong ao te Kauabong moa n te week aio, ao te lesson plan ibukin kanoan te bong teuana ma teuana iaon subjects nako, irouia ake tabeia aio.

====================================