Open Category Scholarship

Open & Form 7 Category Scholarships 2020

Aikai araia ataei man te OPEN ao Form 7 Category ibukin 2019 ake a tia n rineaki ao n reke aia scholarship ibukin 2020. Aikai ake e na mwanena reireia te Tautaeka ni Kiribati ibukin aia reirei n te USP, FNU Biiti ao ai Teaoraereke USP Kiribati campus.

Ibukiia overseas scholarship students – aikai bwaai aika kam na nikirii n aki iremwe imwain 20 Tianuare 2020.

1. Offer letter

2. Resumption approval to Laucala & Emalus campus

3. Programme Audit or Requirements

4. Passport bio page

5. Police & Medical clearance

6. Birth certificate

In country scholarship students – Nikirii ami offer letters n aki iremwe imwain 24 Tianuare.

Orientation ibukimi overseas – Kaabong, 23rd Tianuare 2020.

Orientation ibukimi in country – Kauabong, 28th Tianuare 2020.

Te tabo: KGV ao EBS, Bikenibeu, 10 -12pm.

Iai riki aara aika ana manga katanoataaki man te open category imwin manga te selection ae e na karaoaki.

Kam bati n rabwa.

Mairoun TE TIA KOROBOKI MAN TE BOTAKI N REIREI

==============================================================